سایناى نازمسایناى نازم، تا این لحظه 8 سال و 15 روز سن دارد
پیوند آسمونی ماپیوند آسمونی ما، تا این لحظه 12 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد

ساینای نازم

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 1,171
امتیاز جذابیت: 1,186
4 دنبال کنندگان
93 پسندها
223 نظرات
195 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,711
امتیاز جذابیت: 523
1 دنبال کنندگان
24 پسندها
191 نظرات
1 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 554
امتیاز جذابیت: 2,781
8 دنبال کنندگان
121 پسندها
964 نظرات
88 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ