سایناى نازمسایناى نازم، تا این لحظه 8 سال و 15 روز سن دارد
پیوند آسمونی ماپیوند آسمونی ما، تا این لحظه 12 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد

ساینای نازم

بهمن 90 جشن تولد

٥/١١/٩٠ واست جشن تولد گرفتیم همه فامیلو دعوت کردیم به اضافه ی چندتا از دوستا مامان جون اینا هم آماده بودن از خرم آباد بیان که خاله آبله گرفت و اونام نیومدن جاشون خیلی خالی بود ولی در کل خیلی جشن خوبی بود و به همه خوش گذشت (از دو هفته قبل از تولدت هر روز با سهیل میرفتیم پارک و اینور اونور تا ازت فیلم بگیره و واسه تولدت کلیپ درست کنه,بعدم داد حسن ادیت کرد و شب جشن آوردش)  بعد از شامم کلیپو  گذاشتیم,خیلی خوب شده بود من و بابا واست ماشین شارژی خریدیم بقیه هم کلی  کادوی قشنگ گرفته بودن   ولی تو اصلا برات مهم نبود خوشحالم نشدی چون سرما خورده بودی  و خیلی بد اخ...
19 آبان 1392

تولد 1سالگیت

پلک جهان میپرید دلش گواهی میداد اتفاقی می افتد.... اتفاقی می افتد..... و... فرشته ای از آسمان فرود آمد...                        تولدت مبارک همه ی هستی من   ١٣/١٠/٩٠ تولد 1سالگیت بود و چون هنوز ماه صفر تمام نشده بود جشنو موکول کردیم به اول بهمن,عصرش با بابا رفتیم بیرون بردیمت تو اسباب بازی فروشی و انتخاب رو به عهده ی خودت گذاشتیم و تو یه عروسک خورشید موزیکال کوچولو برداشتی,شب با مامان جون و عمه ها و عمو دور هم جمع شدیم و کیک خوردیم تازه از اونجای...
19 آبان 1392
1