سایناى نازمسایناى نازم، تا این لحظه 8 سال و 15 روز سن دارد
پیوند آسمونی ماپیوند آسمونی ما، تا این لحظه 12 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد

ساینای نازم

مامانای گل روزتون مبارک.....

   زلالترین شبنم شادی را همیشه بر لبانت آرزو دارم,نه برای امروزت,بلکه برای فردای هر روزت... روزت مبارک مامانای گل روزتون مبارک مامان خوب و مهربونم منو ببخش که کیلومترها ازت دورم,بهای رسیدن به عشقم دور بودن از شما بود و من این بهای سنگینو دادم ,کاش میشد شما هم در کنارم بودید تا خوشبختی من تکمیل میشد.... منو ببخش که همیشه تشنه ی دیدار دخترمی و مجبوری چند ماه یه بار ببینیش,منو ببخش که هر بچه ای رو توی کوچه و خیابون میبینی میری بغلش میکنی و میبوسیش تا شاید کمی از دلتنگیت واسه ساینا کم بشه,کاش فاصله مون کم میشد,کاش میشد به همسایگی ما بیایید,کاش اینقدر دور نبودیم از هم..... منو ببخش که هرگز نتونستم گو...
19 آبان 1392

روز تولد تو....

صدای بهم خوردن بال فرشته ها می آید انگار آمدن تو نزدیک است چه لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس.... و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن و چه اندازه شیرین است امروز روز میلاد تو.... روز تو.... روزی که تو آغاز شدی                                    تولدت مبارک همه ی هستی من ...
19 آبان 1392

برای دخترم

این دختر منه کی باورش میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خدایا ازت ممنونممممممممممممممم خیلی به من لطف داشتی که دختر گلمو بهم هدیه دادی ممنونممممممممممممم خدای مهربون کمک کن مادر قابلی باشم,کمک کن فرزندمو صالح بار بیارم دخترم نفسم دلیل زندگیم از روزیکه متوجه وجود تو شدم,تو رو توی تنم حس کردم  همه چیزم عوض شد,هر لحظه به فکر تو بودم,به فکر رشد کردنت,بزرگ شدنت,به دنیا اومدنت,دیدن روی ماهت.... هر لحظه...... هر روز نگران بودم نکنه جات توی شکمم بد باشه ,نکنه غذا که میخورم جات تنگ بشه,نکنه وقتی میخوابم یا میغلتم اذیت بشی,..... اولین باری که صدای قشنگ قلبتو شنیدم داشتم از خوشحالی پر در میاوردم,هنوز باورم نمیشد تو توی وجودمی و قلب...
19 آبان 1392
1