سایناى نازمسایناى نازم، تا این لحظه 8 سال و 15 روز سن دارد
پیوند آسمونی ماپیوند آسمونی ما، تا این لحظه 12 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد

ساینای نازم

تابستون94

این تابستون بیشتر با کلاس موسیقی مشغول بودیم،بیشتر جمعه هام با بابا میرفتیم چمران و بعد از اتمام کارش میرفتیم خارج شهر.... تیرماه یه سفر رفتیم تهران اونجا بردیمت پارک ژوراسیک،اولش از دایناسورا میترسیدی بعد واست عادی شد و وایمیستادی کنارشون تا ازت عکس بگیرم،در کل خیلی بهت خوش گذشت چند روز بعد رفتیم خرم آباد،عمه امینه اینام از ارمنستان برمیگشتن اومدن اونجا و دو روز بعد با هم برگشتیم شیراز،دایی محمدم با خودمون آوردیم اوایل شهریور مامان جون اینا با خاله م اینا اومدن شیراز متاسفانه پلاتین کمر مامان جون شکسته و باید دوباره عمل شه،باید خیلی احتیاط میکرد و استراحت میکرد خیلی جایی نرفت و بیشتر تو خونه بود،فقط باهم رفتیم شاهچراغ یه هفته ...
17 شهريور 1394
1