سایناى نازمسایناى نازم، تا این لحظه 8 سال و 15 روز سن دارد
پیوند آسمونی ماپیوند آسمونی ما، تا این لحظه 12 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد

ساینای نازم

خداحافظی با شیر مامان

از 3/7/91 دیگه کم کم باید با شیر مامان خداحافظی میکردی شاید همونقدر که واسه تو سخت بود واسه منم سخت بود ولی اینجوری واسه دوتامون بهتر بود,هم من دیگه انرژی نداشتم هم تو خوب غذا نمیخوردی شب اول خیلی بداخلاقی کردی و پیش منم آروم نمیشدی و همش بهونه ی زهرارو میگرفتی و تا صبح رو پای زهرا خوابیدی تا میزاشتت پایین گریه میکردی دوباره میزاشتت رو پاش تا بخوابی شبای بعد راحت میگرفتی میخوابیدی....... شب هفتمم بیدار شدی کلی گریه کردی, بابا بغلت کرد کلی رات برد تا بالاخره آروم شدی رو پاش خوابیدی   کم کم به شیر نخوردن عادت کردی و اشتهاتم شکر خدا خوب شد تازه تو که عادت داشتی تا صبح چندبار بیدار شی شیر بخوری ...
16 آبان 1391
1