سایناى نازمسایناى نازم، تا این لحظه 8 سال و 15 روز سن دارد
پیوند آسمونی ماپیوند آسمونی ما، تا این لحظه 12 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد

ساینای نازم

امان از گریه های شبونه........

از اونجایی که من و بابایی هردومون وقتی نی نی بودیم خیلی گریه ای بودیم  فکرشو میکردیم گل دخترمونم گریه ای باشه تا تلافی گریه ها و مامان اذیت کردنامونو  سرمون دربیاره ولی در این حد..........؟؟؟؟ از هفته دوم تولد گریه ها شروع شد و گفت بگیر که اومد.... هرشب تا صبح فقط گریه.... به هیچ صراطی مستقیم نبودی فقط گریه میکردی از فرط گریه کبود میشدی ما همش نگران بودیم که خدای نکرده مشکلی واست پیش نیا د و منم که از بیخوابی شکل روح شده بودم چون هیچ شبی نبود که تو بخوابی و هر شب تا صبح یکریز گریه میکردی و تو بغل هیشکی آروم نمیگرفتی و همچنان گریه ها ادامه داشت.......... ...
28 دی 1391

اولین حمام

  23/10/89 وقتی 10 روزت بود برا اولین بار بردیمت حمام (من و عمه نازنین) خیلی استرس داشتم آخه هیچ تجربه ای در این زمینه نداشتم مامان جونا هم پیشم نبودن مامان اعظم که برگشته بود خرم آباد, مامان فهیمه هم باید از باباناصری مراقبت میکرد,هرطور شده باید میبردمت حمام بنابراین با عمه نازنین دست بکار شدیم و همه چی خوب بود و برخلاف تصورم خیلی آروم بودی اصلا گریه نکردی تازه بعدش تا کلی خوابیدی     ...
3 دی 1391
1